In 2006 richtte Henrike van Engelenburg een educatieve afdeling in bij Van Engelenburg Theaterproducties met de naam Theater in School, ofwel TIS. Hiermee opende zij een extra markt voor theatervoorstellingen. De bestaande speelbeurten in de schouwburgen worden verlengd en aangevuld met schoolvoorstellingen. Hierdoor krijgen voorstellingen een langere levensduur en kan er meer publiek bereikt worden. Binnen twee jaar is TIS uitgegroeid tot één van de grootste aanbieders van theater voor scholen in scholen én theaters.


Podiumkunstenaars die hun sporen verdiend hebben
Omdat onze artiesten óók in de theaters staan is de professionaliteit van de podiumkunstenaars gewaarborgd. Ze hebben immers eigen publiek opgebouwd en stellen zich bloot aan kritiek via de media.

Een doorlopende lijn
Wij weten dat een gevarieerd aanbod belangrijk is. Hierbinnen selecteren wij voor de school die voorstellingen die de leerlingen in een doorlopende leerlijn kennis laten maken met alle facetten van kunst en cultuur. Dit doen wij voor zowel het Basis Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs.

Ons lesmateriaal kent de combinatie van actieve, receptieve en reflectieve activiteiten. Interactie met de leerlingen staat hierin centraal. De kern van elke voorstelling blijft echter vooral de intentie van de maker om kunst te ontwikkelen. We gaan uit van de eigen deskundigheid van de theatermaker en houden de vraag van de scholen in het achterhoofd.

Wij zien het als één van de belangrijkste taken als producent om gedurende de speelperiode de voorstelling goed en regelmatig te analyseren, zodat het juiste niveau van de doelgroep bij de voorstelling geplaatst kan blijven worden.

VISIE THEATER IN SCHOOL (TIS)

Theater in School verzorgt voorstellingen in school en in het theater voor leerlingen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met medium theater, omdat dat een middel is waarmee kinderen op een andere manier naar de wereld leren kijken. Hun verbeelding wordt aangesproken. Verbeelding heb je als je leert kijken, luisteren, begrijpen en kan reflecteren.

Als mensen deze vaardigheden beheersen, wordt hun empathisch vermogen groter.
Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat empathische mensen beter meekomen in de maatschappij. Ze zijn succesvoller, vriendelijker en gelukkiger mensen.

TIS bereikt meer dan 70.000 leerlingen per jaar

Binnen één seizoen na de oprichting van TIS stond zij op nummer 1 bij het CJP als grootafnemer van CJP. En nog altijd staat de afdeling elk jaar weer in de top 3 van grootafnemers.
Theater in School bereikte in 2015 en 2016 2016 maar liefst 70.000 jongeren. In 2017 verwacht TIS de werkzaamheden te kunnen optimaliseren om binnen twee jaar 100.000 leerlingen te bereiken.

Stichting met ANBI status
In juli 2016 werd Theater is School ondergebracht bij Stichting OTO. TIS sluit nauw aan op de visie van deze stichting met ANBI status. Stichting OTO gelooft in theater als educatief medium. Het is een middel om leerlingen te laten kijken voorbij dat wat ze op het eerste oog zien, tussen de regels door lezen en luisteren. Theater in School past met hun visie op het ontiwkkelen van verbeelding bij jeugd bij uitstek in de visie van Stichting OTO. Bovendien is hun grote bereik van meer dan 70.000 leerlingen aantrekkelijk voor fondsen en partijen, waardoor Stichting OTO meer financiële ruimte krijgt om hun werkzaamheden te optimaliseren.

Meer informatie: www.stichtingOTO.nl


STICHTING OTO

OTO staat voor Onderwijs in Theater én Theater in Onderwijs ofwel: Onderwijs in Theater in Onderwijs. Het woord Auto (klinkt als: OTO) komt van Automobiel.

Een auto (van Grieks autos- ("zelf") en Latijn mobile ("bewegend")) staat voor beweging, dus ‘zelf bewegend’. De afkorting OTO duidt direct de beweging. Hiermee geven we aan dat theater in beweging brengt, beweegt. Zowel fysiek het in beweging brengen als het emotionele, het raken en ontroeren. Waardoor mensen op nieuwe gedachten komen en dus in beweging.
Dit is de impact die wij willen bewerkstellingen met Stichting OTO.

Door er een figuurtje aan toe te voegen dat onzijdig noch mens noch dier is, geeft dat een extra communicatiemiddel waarin we de diverse doelgroepen en vooral jeugd en jongeren makkelijker aanspreken via hun eigen kanalen (social media). Het figuurtje kan geanimeerd worden, iets uitleggen, iets vertellen, stoute dingen doen.

Visie
Stichting OTO gelooft in theater als educatief medium. Het is een middel om leerlingen te laten kijken voorbij dat wat ze op het eerste oog zien, tussen de regels door lezen en luisteren. Stichting OTO wil met theater jonge mensen leren nuance aan te brengen in een wereld waar het zwart/wit denken hoogtij viert. Het brengt beweging in mensen. Waardoor jonge mensen vrijdenkend en gelukkiger worden. Theater raakt en beweegt.

Hiertoe verrichten wij werkzaamheden in vier afdelingen die er specifiek op gericht zijn om scholen naar het theater toe te brengen en theater in scholen mogelijk maakt.

1. Theater in School: advies en verkoop aan scholen en theaters
2. Theatereducatie.nl: online platform waar vraag en aanbod samenkomt
3. Promotie en fondsenwerving
4. Productie

Deze werkzaamheden bestaan uit verkoop van voorstellingen, promotie van theatereducatie en bij voldoende financiële middelen maken we zelf educatieve theatervoorstellingen, aansluitend bij de leerlijnen uitgezet door het ministerie van OC&W. Alle voorstellingen kennen een randprogramma variërend van een lesbrief tot participatie, workshops, nagesprekken en debatten.

Meer informatie: www.stichtingOTO.nl