femme@theaterinschool.nl

Directeur | ma-do 023-5316222

Nathalie Nijhuis info@theaterinschool.nl

Boekingen & Office Manager | 023-5316222

Sanne Zöllner administratie@theaterinschool.nl

Boekhouding | maandag 023-5316222

Theater in school is het impresariaat van Stichting OTO

Stichting OTO geeft scholen en educatieve instellingen advies over theatervoorstellingen die spelen in school en in schouwburgen en biedt deze ook aan. Daarnaast geeft OTO uitvoering aan productiemanagement en voert actief promotie voor theater als educatief medium.

Stichting OTO heeft twee afdelingen:

1. Theater in School 

Theater in School (TIS) is een impresariaat voor schoolvoorstellingen voor kinderen/ leerlingen in de leeftijd van 4-18 jaar (Primair- Voortgezet- en Middelbaar Beroepsonderwijs).

Het impresariaat vertegenwoordigt professionele gezelschappen uit alle theaterdisciplines, die educatie bewust onderdeel maken van hun voorstellingen.

Van klaslokaal tot speelzaal, van aula, gymzaal tot theaterzaal. In slechts 4 stappen kan een school, een cultuurpunt (intermediair) of theater een voorstelling boeken. Veel voorstellingen hebben eigen lesmateriaal of er is verdieping mogelijk middels aanvullende workshops.

2. Fort van Hoofddorp

In het openluchttheater van het fort kunnen de voorstellingen van Theater in School worden ingepland. Bij slecht weer komt de voorstelling naar school. Het fort kan dan op een ander moment alsnog worden bezocht voor een rondleiding of educatieve game.  Ervaar, beleef en kijk zelf, middels het educatieve belevingsconcept 'Kijk op het fort', bestaande uit een podcast en educatieve activiteiten die je als gezin, schoolklas of bedrijf kunt beluisteren, bekijken en doen.

Binnen deze twee afdelingen zijn de hoofdtaken van OTO: fondsenwerving, promotie en productie.


STICHTING MET ANBI STATUS: WORD DONATEUR!
Stichting OTO | Theater in School is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij de link naar de gegevens van onze ANBI stichting

Dit betekent dat uw gift aan deze stichting vrij is van schenkingsrecht en dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting als u voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

Vanaf 2020 is uw gift een periodieke gift als u via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging, waaraan u de gift doet laat vastleggen, dat u tenminste vijf jaar achter elkaar een even hoog bedrag overmaakt aan die instelling of vereniging. Daarvoor kunt u bijgevoegd document gebruiken: Periodieke gift. Dit document vindt u ook op de website van de belastingdienst. Ons postadres is: Postbus 97, 2080 AB Santpoort-Zuid. Op de website van de belastingdienst (belastingdienst.nl/giften) kunt u lezen wat de ANBI status voor u en voor ons kan betekenen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directeur onze Stichting via femme@stichtingoto.nl.

Krijg inzage in de meest recente jaarcijfers van onze stichting.