Keurmerk Theater in School Lesmateriaal

Wist je dat veel van onze voorstellingen eigen lesmateriaal hebben, met inleidende, kijk-, of verdiepende opdrachten?

Het lesmateriaal krijgt het keurmerk zodra de opdrachten aansluiten bij één of meerdere kerndoelen, in een online lesomgeving kan worden geplaatst én – heel belangrijk – getoetst en goed bevonden is door een team van docenten.


Stichting OTO ontwikkelde dit keurmerk zelf, directeur Femme Hammer (drs. pedagogiek & onderwijskunde):

"Het keurmerk betekent dat wij, vanuit Stichting OTO | Theater in School, de aansluiting met de kerndoelen maken (voorwaarde 1) en de werkbaarheid van het lesmateriaal toetsen in het onderwijsveld.

Een kritische blik laten werpen door een team van docenten en die feedback verwerken in het materiaal (voorwaarde 2), maakt dat het materiaal aansluit bij de wensen van de gebruiker. En bovendien, wij geloven dat je producten beter worden wanneer je openstaat voor kritiek. En passen het materiaal daarom ook aan na deze stap.

In het voortgezet onderwijs is er nog een 3de belangrijke voorwaarde om het keurmerk te krijgen: het materiaal moet geschikt zijn of gemaakt worden, om in het digitale cultuurkaartdossier te kunnen worden opgenomen. Daarmee zijn de lessen ook toepasbaar in een online omgeving, en herformuleren we de handvatten voor docenten soms naar opdrachten rechtstreeks aan de leerling."


Wil jij ook in de docentenredactie en een aantal keer per jaar een zinvolle bijdrage leveren aan het lesmateriaal bij de voorstellingen van Theater in School | Stichting OTO?

Dat kan, laat het ons weten.

Mail je motivatie naar femme@theaterinschool.nl

#zinvolwerk