Femme Hammer

directeur Theater in School
Like
0
  • Persoonlijke motivatie van onze directeur Femme Hammer voor de lesmodule Zinvol gesprek/ Fataal

    Hoofddorp, het is 16 december. In het dorp waar ik zelf woon ontketent zich een stroom aan meningen en niet mis te verstane uitlatingen wanneer een man om het leven wordt gebracht bij het pin automaat. Vermoedde daders: twee jongens van 15/16 jaar oud. Ik struikel over het gebrek aan nuance in de online berichten. Het vingerwijzen naar opvoeders. Het oordelen over daders. Zonder context en nuance. Een maand eerder waren we op het HoofdvaartCollege in Hoofddorp. Waar we met de leerlingen uit het 3de leerjaar een dag lang bezig zijn met het thema: zinloos geweld, Met School naar Fataal. Daar heb ik mogen ervaren wat de bereidheid is van diezelfde jeugd die nu zo wordt aangesproken, om zich open te stellen, mee te denken en het gesprek aan te gaan over een veiliger klimaat. Op school, op straat, in de wijk… 22 december, Drachten. Wéér lezen we in de krant hoe jonge daders levens voorgoed veranderen. De voorbeelden van zinloos geweld zijn helaas actueel. Met School naar Fataal heeft mijn ogen geopend. Als je hoort hoe Jacques Beemsterboer (vader van de vermoordde Nadine Beemsterboer) een weg naar vergeving heeft gevonden, en middels zijn verhaal een geluid van hoop laat horen aan een zaal vol scholieren. Die net als de leerlingen die luisteren naar het verhaal van Margo (moeder van een dader) meekrijgen dat je een tweede kans kunt krijgen, óók als je iets heel erg fout hebt gedaan. Waarop de reacties van leerlingen open en eerlijk, kwetsbaar en mooi zijn: “Ik moet er over nadenken, wat knap als een ánder dat kan… Ik zou mezélf niet kunnen vergeven… .” Reacties die loskomen, op zinloos geweld, zoals recent in Hoofddorp en Drachten, zijn heftig en de nuance ontbreekt.
    Het project Met School naar Fataal helpt scholen om meer en andere bewustwording te creëren bij de leerlingen. Door het zien van de film Fataal, in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen en lessen te volgen van Halt ontstaat er ruimte om de nuance aan te brengen. Leerlingen kunnen met behulp van het lesmateriaal (ontwikkeld door St. MOED) inzicht krijgen in de effecten van het eigen én elkaars gedrag. Met School naar Fataal helpt om reacties op uitingen en de consequenties ervan zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken.

  • #zinloosgeweld #zinvolwerk