Filosoferen met Beren

Filosoferen met Beren
Like
0

1. Beeldend: Plastic Soep
We creëren door op het onderwerp plastic soep. De zee die Benjamin in de voorstelling moet over zwemmen. En wat hem maar ternauwernood lukt. Wat doen we eigenlijk met al ons afval? En wie moet het opruimen? De leerlingen nemen een plastic fles mee naar school. In de workshop gaat beeldend kunstdocent Betsy Pullen (de Kunstfabriek) met hen aan de slag er iets nieuws van te maken. Als je niet wist dat dit een plastic fles was: wat zou het dan nog meer kunnen zijn?

Duur: 1 uur
Bijzonderheden: bij aansluitende workshops graag steeds een half uur tussen workshops ter voorbereiding/ opruimen/ klaarzetten.
Extra: het is mooi als de docent voor dat deze workshop plaatsheeft al met de leerlingen heeft gesproken over het onderwerp “plastic soep”. Dan krijgt dit nog meer betekenis. Het ombuigen van iets “verkeerds” of iets “problematisch” naar iets “nieuws”, iets dat constructief is, is de hogere doelstelling.


2. Filosoferen met Beren

Met het verhaal van Benjamin als vertrekpunt filosoferen we door op de belangrijkste thema’s. We zoomen uit met discussiekaarten en woordenspinnen en laten de leerlingen met een opdracht in kleinere groepen aan de slag gaan. Zo stimuleren we hen niet alleen in het zelf te zoeken naar hun eigen argumenten, meningen en kijk op de wereld, maar vooral ook in het luisteren naar de ander en te kijken naar de al niet verantwoordelijke plek die je inneemt op de wereld. We laten de groep praten, alles is goed en er zijn géén restricties. De acteur uit de voorstelling is begeleider van het gesprek.

Duur: 1 uur