Logo

Stichting OTO

STICHTING OTO

OTO staat voor Onderwijs in Theater én Theater in Onderwijs ofwel: Onderwijs in Theater in Onderwijs. Het woord Auto (klinkt als: OTO) komt van Automobiel.

Een auto (van Grieks autos- ("zelf") en Latijn mobile ("bewegend")) staat voor beweging, dus ‘zelf bewegend’. De afkorting OTO duidt direct de beweging. Hiermee geven we aan dat theater in beweging brengt, beweegt. Zowel fysiek het in beweging brengen als het emotionele, het raken en ontroeren. Waardoor mensen op nieuwe gedachten komen en dus in beweging.
Dit is de impact die wij willen bewerkstellingen met Stichting OTO.

Door er een figuurtje aan toe te voegen dat onzijdig noch mens noch dier is, geeft dat een extra communicatiemiddel waarin we de diverse doelgroepen en vooral jeugd en jongeren makkelijker aanspreken via hun eigen kanalen (social media). Het figuurtje kan geanimeerd worden, iets uitleggen, iets vertellen, stoute dingen doen.

Visie
Stichting OTO gelooft in theater als educatief medium. Het is een middel om leerlingen te laten kijken voorbij dat wat ze op het eerste oog zien, tussen de regels door lezen en luisteren. Stichting OTO wil met theater jonge mensen leren nuance aan te brengen in een wereld waar het zwart/wit denken hoogtij viert. Het brengt beweging in mensen. Waardoor jonge mensen vrijdenkend en gelukkiger worden. Theater raakt en beweegt.

Hiertoe verrichten wij werkzaamheden in vier afdelingen die er specifiek op gericht zijn om scholen naar het theater toe te brengen en theater in scholen mogelijk maakt.

1. Theater in School: advies en verkoop aan scholen en theaters
2. Theatereducatie.nl: online platform waar vraag en aanbod samenkomt
3. Promotie en fondsenwerving
4. Productie

Deze werkzaamheden bestaan uit verkoop van voorstellingen, promotie van theatereducatie en bij voldoende financiële middelen maken we zelf educatieve theatervoorstellingen, aansluitend bij de leerlijnen uitgezet door het ministerie van OC&W. Alle voorstellingen kennen een randprogramma variërend van een lesbrief tot participatie, workshops, nagesprekken en debatten. 

Meer informatie: www.stichtingOTO.nl