De nieuwe brochure is uit, de 12e editie van de brochure met al het aanbod (PO/ VO & MBO) van Theater in School.

Onze voorstellingen hebben ankers in maatschappelijke thema’s en lenen zich voor samenwerking met instanties, instellingen, bedrijven en goede doelen. Ze zijn theatraal sterk (waardoor er behalve op school ook in het theater gespeeld kan worden) of zijn specifiek ontwikkeld als educatieve klasse- of aulavoorstelling. Het inbedden van de voorstellingen in een maatschappelijk fundament vergroot de educatieve waarde van onze voorstellingen, ze sluiten aan bij de actualiteit en lenen zich voor een duurzame samenwerking.

Waren we voorheen onderdeel van Van Engelenburg Theaterproducties, nu is VET onze partner. Daarmee verlagen we de drempel voor scholen om met de leerlingen naar het theater te gaan. We ontwikkelen lesmateriaal en workshops en sluiten aan bij de leerlijnen door de schoolloopbaanjaren heen, van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs/MBO én veel voorstellingen lenen zich ook voor verdieping met docenten teams en/of informatieve ouderavonden.

In 2018 ontwikkelen we een ‘keurmerk voor lesmateriaal’, zodat de kwaliteit daarvan altijd gewaarborgd is en de voorstellingen van Theater in School meer zijn dan een voorstelling op zich. We bieden een podium waar een scala aan diversiteit te vinden is, in vorm, in opzet, in onderwerp. Theater beleven, door te kijken of zelf te maken, film te kijken met intensieve nagesprekken of zelfs een college te volgen. Theater in School brengt je in beweging!!

Femme Hammer
Directeur